• දිනපොතේ පිටුවක්…
    හීනෙකින්වත් නොහිතපු වෙලාවක ඔයා මගේ ජීවිතයට ආව හැටි මට අද වගේ මතකයි වත්සලා. පංති ඉවර වෙලා ගෙදර යන්න බස් එකට නැන්ග ඔයා වාඩිවුනේ මගේ එහා පැත්තේ සීට් එකේ. අපි දෙන්න වචනයක්වත් කතාකරේ නෑ නේද? ඒත් මම හුගාක් දේවල් කිව්ව ඔයත් එක්ක. ඔයාට ඒව ඇහුනෙ නැත්තේ, ඒ හැම දෙයක්ම මම කිව්වෙ මගේම හිතට නිසා වෙන්න ඇති. ඔයා බස් එකෙන් බැහැල යද්දි මම…[Read more]

  • eranga hemajith became a registered member 5 years, 8 months ago